TRANSFIGURARE

TRANSFIGURARE    Prin tunete și nori în vâltoare  se scurg apele-n grabă,  cadențe rebele și provinciale,  cu streșini cerșind o silabă.  Plouă cu daruri de rod din cerul venit mai aproape,  ziua de mai le prinde-n năvod,  zemuri divine șterg...