S-au trezit fiarele

S-AU TREZIT FIARELE Autoare Maria Giurgiu Pe cerul bătrânului continent se înalță la orizont ape tulburi ce îneacă cu spaime și moarte iubirea de pace și libertate. Torenți, sângele inocenților decapitați se furișează în visele lumii, coșmaruri s-au trezit din letargia deceniilor monștrii adormiți, aducători de război se scutură temeliile libertăților, pacea lumii vor s-o întemnițeze fiare din apocalipsă urlă prin file de timp transformă-n roboți condamnați armate de copii-soldați programați a muri și ucide pentru cauze absurde. Vor să arunce iar lumea în întuneric veșnic, provocând exoduri, foame ucigând istoria întunecații nu au liniște vor să domine lumea, lupta se amplifică; intoleranță, iluzii din umbră cu molime și moarte surpă temeliile sufletelor. Folosesc noi arme de masă oceanul terorii se revarsă în casele noastre prin ferestrele deschise spre lume. Țintesc mintea și sufletul visătorilor ne manipulează-n direct, oameni-și pierd capul, nemaiștiind să mai distingă bunul de rău. E oportun, să învățăm, să luptăm, fiecare apărându-ne de profanări altarele sacre din noi. Ocrotiți copiii, de a deveni soldații și armele lor, vii! Construiți scuturi de energii protectoare Copilăriei, cu focul iubirii, ardeți din rădăcină otrava, cu forța creatoare din voi! Monștrii nu sunt zei, au puteri limitate, nu iubesc confruntări cu speranța, încrederea-n sine și iubirea de libertate. Se tem și ei. Stopați sugestiile ucigătoare semănate neîncetat prin imagini de teroare și descurajare, treziți-vă! Cultivați în minte lumina încrederii În iubirea de viață, bunătatea lăsați-o să curgă în valuri să vindece durerile, amintiți-vă că sunteți coborâtori din zei creatori! Apărați-vă copiii de vânzătorii de vise false și himere! Demonii au darul mimetizării, îmbracă piele de cameleoni. Instruiți-i să nu se teamă, să-i citească după semnul fiarelor și să-i învingă, jucându-se! (din volumul,, Un vis cu parfum de amurg” Publicat în 2017-editura Armonii Culturale, Autoare Maria Giurgiu )